Onderzoek & Ontwikkeling

Naast engineering en fabricage van modules op maat, vormt Research & Development een verdere kernactiviteit van Soltech. Soltech’s toewijding aan R & D, een sterke focus op de continue ontwikkeling van nieuwe producten en de verbetering van bestaande producten stelt Soltech in staat om concurrerend te blijven in een nichemarkt van PV-panelen met een hoge toegevoegde waarde.

De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het testen van nieuwe materialen die in aanmerking komen voor gebruik in fotovoltaïsche panelen, de onderlinge verbinding en laminering van zonnecellen met allerlei soorten materialen in functie van de gevraagde toepassing.
Soltech heeft een zeer flexibele productielijn die een combinatie van R & D, productontwikkeling, prototyping en speciale productie mogelijk maakt. Naast O & O en prototypen in een vroeg stadium heeft Soltech ook in heel Europa erkenning gekregen als de favoriete partner bij het versnellen en vroegtijdig produceren van innovatieve technologieën voor fotovoltaïsche modules.
Langlopende productieve samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen zoals IMEC en KULeuven en met innovatieve industriële partners vinden plaats.

Reacties gesloten.