MPVAQUA

Een consortium van Tractebel, Jan De Nul Group, DEME, Soltech en Universiteit Gent kondigt trots de lancering aan van een innovatief project op het vlak van zonnetechnologie op zee. De partners zijn er rotsvast van overtuigd dat fotovoltaïsche zonnepanelen op zee één van de belangrijkste bronnen van groene energie zijn voor de toekomst. Als dat op diezelfde locatie gecombineerd wordt met aquacultuur en offshore windenergie, dan maakt deze innovatieve technologie het bovendien mogelijk om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken.

 

Offshore zonnetechnologie op zee als logische volgende stap op de energiemarkt

Als de kostprijs van de technologie voor fotovoltaïsche zonne-energie blijft dalen, dan is de evolutie naar offshore toepassingen (hoge golven) de logische volgende stap na drijvende zonnepanelen op meren en dammen en offshore toepassingen (lage golven) in lagunes en andere beschutte omgevingen. Factoren zoals beperkte beschikbaarheid van land, grootschalige standaardisering en het NIMBY-effect zullen waarschijnlijk bijdragen aan de groei van de markt voor offshore zonne-energie, net zoals dat het geval was voor windenergie. Die uitbreiding kan in het algemeen gezien beschouwd worden als een stap richting verdere ontwikkeling van de Blauwe Economie die steden op het water, offshore energiehubs, … stimuleert.

Een uitdagende omgeving

Zonne-energie toepassen in een ruigere offshore omgeving zorgt ervoor dat de bestaande fotovoltaïsche zonnepanelen aangepast moeten worden zodat ze bestand zijn tegen zout water, sterke stromingen en hoge golven. Bovendien moet er een drijvende structuur ontworpen worden die een kosten competitieve oplossing toelaat. Ten slotte wordt van bij het begin ook de integratie van de drijvende zonnepanelen in het ecosysteem onderzocht, zodat de impact zoveel mogelijk beperkt wordt.

Een consortium met een bewezen staat van dienst

De partners van het consortium brengen alle nodige vaardigheden en expertise bijeen om van dit innovatieve project een succes te maken. Terwijl Tractebel een sterke reputatie geniet in engineering voor fotovoltaïsche technologie en offshore engineering, zijn DEME en Jan De Nul Group dan weer uiterst ervaren in werkzaamheden op zee en zijn ze betrokken bij de ontwikkeling en installatie van heel wat windparken. Soltech is expert in gespecialiseerde fotovoltaïsche zonnepanelen en de Universiteit Gent is één van de toonaangevende kenniscentra inzake offshore engineering, aquacultuur en ecosysteemstudies.

Een gezamenlijk initiatief van de industrie en de overheid

Het consortium werd, onder leiding van Tractebel, opgericht in het kader van de Vlaamse Blauwe Cluster en wordt sterk ondersteund door VLAIO. Dit project beschikt over een budget van ongeveer € 2 miljoen, wat het resultaat is van een samenwerking tussen de industrie en overheidssteun. Met die middelen wil het consortium nieuwe concepten ontwikkelen en testen uitvoeren in het laboratorium en in de parktijk om zo de eerste stappen te zetten in de richting van de commercialisering van de technologie.

Een baanbrekende oplossing

De partners van het consortium zijn de eersten in België die onderzoek doen naar deze oplossing voor offshore zonne-energie. Het is hun ambitie om als eerste offshore zonne-energieparken op te zetten in de Noordzee, eventueel in combinatie met windparken en/of aquacultuur. Op die manier positioneren de partners zich binnen deze nieuwe en snel evoluerende markt.

Download het volledig persbericht

Reacties gesloten.