Veelgestelde vragen

Wat is fotovoltaïsche zonne-energie?

De zon is een enorme bron van energie, zowel in de vorm van warmte als van licht. In tegenstelling tot thermische systemen maken fotovoltaïsche zonnepanelen of PV-modules enkel gebruik van zonlicht en dus niet van warmte. Ze vangen het zonlicht op en zetten het om in electriciteit. Zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

 

Is de energie voor PV-modules onuitputtelijk?

Wie kiest voor zonnepanelen, kiest voor een zuivere, onuitputtelijke, voordelige en veilige energiebron. Zonlicht is immers gratis en overvloedig aanwezig. Zelfs bij een bewolkte hemel. De zonnecellen werken reeds met diffuus licht.

 

Wat is het verschil tussen een zonnecollector en een zonnepaneel?

In een zonnecollector wordt water door middel van zonlicht verwarmd. In een zonnepaneel wordt het zonlicht rechtstreeks in elektrische stroom omgezet.

 

Kan ik mijn PV-installatie gebruiken om water op te warmen of om een ruimte te verwarmen?

Beter niet. Fotovoltaïsche cellen zetten zonne-energie om in gelijkstroom met een efficiëntieniveau van 14 – 16%. Dus proberen om een zware elektrische verwarmingsinstallatie te doen werken met PV zou inefficiënt zijn. Een zonneboiler daarentegen is veel efficiënter voor dergelijke toepassingen.

 

Hoe werkt een zonnecel?

Zonnecellen of fotovoltaïsche cellen zijn meestal gemaakt van silicium. Ze bestaan uit een dun plaatje met aan de bovenzijde een negatieve lading en aan de onderzijde een positieve lading. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Op dat moment ontstaat een elektrische spanning tussen de positief geladen onderkant en de negatief geladen bovenkant van de cel. Dunne metalen vingers op de voorkant van de cel vangen de opgewekte elektrische stroom op. Zij zijn via de elektrische toepassing verbonden met een metalen plaatje op de achterkant van de cel. Afhankelijk van het type silicium zal de cel een groter of kleiner aandeel van het zonlicht omzetten in elektriciteit.
Een zonnecel zet licht dus rechtstreeks om in elektriciteit. Deze gelijkstroom kan batterijen opladen of kleine toestellen rechtstreeks doen werken. En na omzetting in wisselstroom kan zonnestroom ook aan het elektriciteitsnet geleverd worden.

 

Hoe werkt een zonnepaneel?

Fotovoltaïsche systemen bestaan uit zonnecellen die aan elkaar worden gekoppeld in PV-panelen. Deze panelen zetten zonlicht om in gelijkstroom (DC) die op zijn beurt via een inverter/omvormer wordt omgevormd tot wisselstroom (AC) om compatibel te zijn met het elektriciteitsnet.

 

Wat is het verschil tussen een autonoom en een netgekoppeld systeem?

Bij lichtinval produceren fotovoltaïsche modules een gelijkstroom. Deze stroom kan rechtstreeks kleine toestellen doen werken of een batterij opladen. Dit is wat er gebeurt in een autonoom systeem. Bij netgekoppelde fotovoltaïsche systemen daarentegen zet een omvormer de gelijkstroom om in wisselstroom met dezelfde kwaliteit als de stroom van het elektriciteitsnet. Daarmee kunnen vervolgens alle elektrische toestellen op laagspanning werken. Wanneer er meer stroom wordt geproduceerd dan er wordt gebruikt gaat het teveel aan stroom naar het distributienet. De elektriciteitsteller draait dan achteruit. Wanneer er niet genoeg licht is, en er dus meer stroom wordt verbruikt dan geproduceerd, wordt het tekort aan stroom uit het elektriciteitsnet gehaald. Dan draait de elektriciteitsteller dus weer vooruit.

 

Wat betekenen kWh en kWpiek?

1 kWh (energie) = 1 kilowatt (vermogen) gedurende 1 uur (tijd)
Een elektrisch verwarmingstoestel van 1000 W verbruikt op 1 uur werking (vol vermogen) dus 1 kWh.
Het piekvermogen van een fotovoltaïsch systeem wordt bepaald door het vermogen geleverd door hetzelfde systeem onder standaard condities van het zonlicht (1000 W / m²), temperatuur (25 ° C) en standaardisering van het lichtspectrum (AM 1 , 5).

 

Wat betekent PV?

Dit is de afkorting voor fotovoltaïsche en komt van het Engels ‘Photo-Voltaic’.

 

Wat is de beste plaats voor een fotovoltaïsche installatie?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte, maar ook van de hellingshoek en de stand van het dak. Als de hellingshoek tussen de twintig en zestig graden ligt is dit prima. Ideaal is het de zonnepanelen te richten op het zuiden, maar afwijkingen tot zuidoost of zuidwest geven ook een elektriciteitsproductie van 95 % van het maximum.

 

De zon schijnt hier amper. Heeft zonne-energie hier wel zin?

Diffuus zonlicht is licht dat verstrooid is door wolken en deeltjes in de atmosfeer. Bij ons in België is ongeveer 60 % van het licht diffuus. Gelukkig zijn zonnepanelen ook in staat om diffuus licht om te zetten in elektriciteit. Dus een zonnecel werkt ook als het bewolkt is of als het regent. Vandaar ook dat een zonnepaneel in Zuid-Europa gemiddeld slechts 1,5 keer zoveel energie opwekt als bij ons.

 

Hoe milieuvriendelijk zijn zonnepanelen? Wat is de energieterugverdientijd?

De energieterugverdientijd is de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de productie ervan verbruikt werd. Studies tonen aan dat deze tijd, afhankelijk van de opstelling van de zonnepanelen, één tot drie jaar bedraagt. Zonnepanelen produceren in hun hele levensduur dus 9 tot 17 maal zoveel energie dan voor de fabricage nodig is geweest. Energiecentrales die op fossiele brandstoffen draaien, kunnen de bouwenergie daarentegen nooit terugverdienen, aangezien doorlopend nieuwe brandstof wordt verbruikt.
Trouwens, de Silicium-wafer die de basis voor de zonnecel vormt, wordt voor een groot deel in landen geproduceerd op basis van hydro-energie (bv. Canada, Scandinavie, China).

 

Moeten zonnepanelen gepoetst worden?

Neen. Door het gladde oppervlak van het gehard glas en de schuine opstelling zijn zonnepanelen zelfreinigend. Als u zonnepanelen echt wilt poetsen, doet dit liefst met een milde, natuurlijke zeep.

 

Verhogen zonnepanelen het gevaar voor blikseminslag?

Neen, de kans hierop neemt niet toe. Extra bliksemafleiders zijn alleen nodig bij grote installaties, maar dan enkel om spanningsverschil tussen de verschillende panelen te vermijden wanneer een bliksem vlakbij zou inslaan.

 

Wat is het verschil tussen monokristallijne, polykristallijne en dunnelaagcellen?

Bij de productie van monokristallijne siliciumcellen worden uit een siliciumsmelt staven getrokken die uit één groot kristal (een monokristal) bestaan. Van deze cilinder worden dunne schijven gezaagd. Deze productiewijze zorgt voor hogere celrendementen, maar zegt niets over de efficiëntie van een paneel. Monokristallijn silicium kwam oorspronkelijk uitsluitend uit de chipsproductie.
De vervaardiging van polykristallijne cellen is voordeliger; vloeibaar silicium wordt in blokken gegoten en in schijven gezaagd. Bij de stolling van het vloeibare silicium vormen zich kristalstructuren van verschillende grootte. Door de defecten aan de grensvlakken van deze kristalstructuren is het rendement van de zonnecel lager. Maar, anders dan bij monokristallijne cilinders, kunnen uit polykristallijne blokken rechthoekige zonnecellen gemaakt worden. Dit zorgt voor een betere benutting van het paneeloppervlak en zo wordt het rendementsverlies ten opzichte van monokristallijne cellen dikwijls weer goedgemaakt.
Wanneer op glas of een ander substraatmateriaal een fotovoltaïsch actieve laag wordt afgezet, spreken we van dunnelaagcellen. De laagdiktes bedragen hierbij minder dan 1 µm. (Ter vergelijking: de dikte van een menselijke haar bedraagt 50-100 µm.). Alleen al door de lagere materiaalkosten is de productiekost van dunnelaagcellen goedkoper. De rendementen van dunnelaagcellen liggen echter nog ver onder die van ‘gewone’ cellen. Nu worden dunnelaagcelen vooral gebruikt voor kleinere toepassingen zoals horloges en zakrekenmachines of ook als gevelelement. Maar vast staat dat het dunnelaagcellen in de toekomst nog aan belang zullen winnen.

 

Moet ik de installatie tegen extreem weer beschermen?

Zonnepanelen van Soltech zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden. Storm, sneeuw, strenge vorst of hagel zijn geen probleem.

 

Moet ik voor een fotovoltaïsche installatie een extra verzekering afsluiten?

Consulteer daarover uw verzekeraar. In 2009 zijn zonnepanelen inbegrepen in de brandverzekering. Maar daarom is nog niet uw hele installatie, inclusief omvormer en bekabeling, verzekerd. Vraag ook naar de aard van verzekering: brandschade, diefstal, natuurinvloeden,… Blikseminslag is bijvoorbeeld niet altijd inbegrepen.

 

Waarom kiezen voor zonne-energie?

– Groene energiebron
– Zonlicht is gratis
– Onuitputtelijk
– Verlicht de energiefactuur
– Geen uitstoot van CO2, Sox, Nox, menthaan,…
– Betrouwbare technologie
– Meerwaarde voor uw woning, uw bedrijf
– Toont uw bereidheid: yes we care!

 

Wat is de invloed van schaduw?

Omdat zonnepannelen opgebouwd zijn uit in serie geschakelde zonnecellen, heeft zelfs een gedeeltelijke beschaduwing invloed op de werking van het gehele paneel.

 

 

Comments are closed.