PV-modules voor geïsoleerde gebieden

Soltech levert autonome fotovoltaïsche systemen aan ontwikkelingslanden. Daar doen ze bijvoorbeeld waterpompen draaien of voorzien ze rurale hospitalen van de nodige stroom voor verlichting en koeling.

De service van Soltech bij de productie van autonome systemen kenmerkt zich door een open samenwerking met de klant. Dit wil zeggen dat Soltech samen met haar klanten nadenkt en zoekt naar de beste oplossingen. Soltech ontwikkelt autonome systemen sinds 1989, wat wil zeggen dat Soltech natuurlijk ook voldoende deskundigheid heeft om een autonome installatie met zonnecellen, regelaar en batterij zo te dimensioneren dat de verschillende delen ervan optimaal op elkaar afgestemd zijn. Dit met een duidelijke handleiding voor montage en gebruik. Daarenboven bieden we een grote bedrijfszekerheid. Zeker in landen die ver afgelegen zijn van servicecenters, is dat onontbeerlijk. In de productiefase staat Soltech open voor een flexibele afroep van ‘just in time’ bestellingen mits vooraf overeengekomen forecast.

Vragen? Meer informatie?

Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

 

 

Reacties gesloten.